Jumat, 13 Februari 2015

Asmaul Husnah

Asmaul Husnah

1 .ar-Rahmaan : Yang Maha Pemurah (Al-Faatihah: 3)
2 .ar-Rahiim : Yang Maha Pengasih (Al-Faatihah: 3)
3. al-Malik :  Maha Raja (Al-Mu’minuun: 11)
4. al-Qudduus : Maha Suci (Al-Jumu’ah: 1)
5. as-Salaam : Maha Sejahtera (Al-Hasyr: 23)
6. al-Mu’min : Yang Maha Terpercaya (Al-Hasyr: 23)
7. al-Muhaimin : Yang Maha Memelihara (Al-Hasyr: 23)
8. al-‘Aziiz : Yang Maha Perkasa (Aali ‘Imran: 62)
9. al-Jabbaar : Yang Kehendaknya Tidak Dapat Diingkari (Al-Hasyr: 23)
10. al-Mutakabbir : Yang Memiliki Kebesaran (Al-Hasyr: 23)
11. al-Khaaliq : Yang Maha Pencipta (Ar-Ra’d: 16)
12. al-Baari’ : Yang Mengadakan dari Tiada (Al-Hasyr: 24)
13. al-Mushawwir : Yang Membuat Bentuk (Al-Hasyr: 24)
14. al-Ghaffaar : Yang Maha Pengampun (Al-Baqarah: 235)
15. al-Qahhaar : Yang Maha Perkasa (Ar-Ra’d: 16)
16. al-Wahhaab : Yang Maha Pemberi (Aali ‘Imran: 8)
17. ar-Razzaq : Yang Maha Pemberi Rezki (Adz-Dzaariyaat: 58)
18. al-Fattaah : Yang Maha Membuka (Hati) ( Sabaa': 26)
19. al-‘Aliim : Yang Maha Mengetahui (Al-Baqarah: 29)
20. al-Qaabidh : Yang Maha Pengendali (Al-Baqarah: 245)
21. al-Baasith : Yang Maha Melapangkan (Ar-Ra’d: 26)
22. al-Khaafidh : Yang Merendahkan (Hadits at-Tirmizi)
23. ar-Raafi’ : Yang Meninggikan (Al-An’aam: 83)
24. al-Mu’izz : Yang Maha Terhormat (Aali ‘Imran: 26)
25. al-Mudzdzill : Yang Maha Menghinakan (Aali ‘Imran: 26)
26. as-Samii’ : Yang Maha Mendengar (Al-Israa': 1)
27. al-Bashiir : Yang Maha Melihat (Al-Hadiid: 4)
28. al-Hakam : Yang Memutuskan Hukum (Al-Mu’min: 48)
29. al-‘Adl : Yang Maha Adil (Al-An’aam: 115)
30. al-Lathiif : Yang Maha Lembut (Al-Mulk: 14)
31. al-Khabiir : Yang Maha Mengetahui (Al-An’aam: 18)
32. al-Haliim : Yang Maha Penyantun (Al-Baqarah: 235)
33. al-‘Azhiim : Yang Maha Agung (Asy-Syuura: 4)
34. al-Ghafuur : Yang Maha Pengampun (Aali ‘Imran: 89)
35. asy-Syakuur : Yang Menerima Syukur (Faathir: 30)
36. al-‘Aliyy : Yang Maha Tinggi (An-Nisaa': 34)
37. al-Kabiir : Yang Maha Besar (Ar-Ra’d: 9)
38. al-Hafiizh : Yang Maha Penjaga (Huud: 57)
39. al-Muqiit : Yang Maha Pemelihara (An-Nisaa': 85)
40. al-Hasiib : Yang Maha Pembuat Perhitungan (An-Nisaa': 6)
41. al-Jaliil : Yang Maha Luhur (Ar-Rahmaan: 27)
42. al-Kariim : Yang Maha Mulia (An-Naml: 40)
43. ar-Raqiib : Yang Maha Mengawasi (Al-Ahzaab: 52)
44. al-Mujiib : Yang Maha Mengabulkan (Huud: 61)
45. al-Waasi’ : Yang Maha Luas (Al-Baqarah: 268)
46. al-Hakiim : Yang Maha Bijaksana (Al-An’aam: 18)
47. al-Waduud : Yang Maha Mengasihi (Al-Buruuj: 14)
48. al-Majiid : Yang Maha Mulia (Al-Buruuj: 15)
49. al-Baa’its : Yang Membangkitkan (Yaasiin: 52)
50. asy-Syahiid : Yang Maha Menyaksikan (Al-Maaidah: 117)
51. al-Haqq : Yang Maha Benar (Thaahaa: 114)
52. al-Wakiil : Yang Maha Pemelihara (Al-An’aam: 102)
53. al-Qawiyy : Yang Maha Kuat (Al-Anfaal: 52)
54. al-Matiin : Yang Maha Kokoh (Adz-Dzaariyaat: 58)
55. al-Waliyy : Yang Maha Melindungi (An-Nisaa': 45)
56. al-Hamiid : Yang Maha Terpuji (An-Nisaa': 131)
57. al-Muhshi : Yang Maha Menghitung (Maryam: 94)
58. al-Mubdi’ : Yang Maha Memulai (Al-Buruuj: 13)
59. al-Mu’id : Yang Maha Mengembalikan (Ar-Ruum: 27)
60. al-Muhyi : Yang Maha Menghidupkan (Ar-Ruum: 50)
61. al-Mumiit : Yang Maha Mematikan (Al-Mu’min: 68)
62. al-Hayy : Yang Maha Hidup (Thaahaa: 111)
63. al-Qayyuum : Yang Maha Mandiri (Thaahaa: 11)
64. al-Waajid : Yang Maha Menemukan (Adh-Dhuhaa: 6-8)
65. al-Maajid : Yang Maha Mulia (Huud: 73)
66. al-Waahid : Yang Maha Tunggal (Al-Baqarah: 133)
67. al-Ahad : Yang Maha Esa (Al-Ikhlaas: 1)
68. ash-Shamad : Yang Maha Dibutuhkan (Al-Ikhlaas: 2)
69. al-Qaadir : Yang Maha Kuat (Al-Baqarah: 20)
70. al-Muqtadir : Yang Maha Berkuasa (Al-Qamar: 42)
71. al-Muqqadim : Yang Maha Mendahulukan (Qaaf: 28)
72. al-Mu’akhkhir : Yang Maha Mengakhirkan (Ibraahiim: 42)
73. al-Awwal : Yang Maha Permulaan (Al-Hadiid: 3)
74. al-Aakhir : Yang Maha Akhir (Al-Hadiid: 3)
75. azh-Zhaahir : Yang Maha Nyata (Al-Hadiid: 3)
76. al-Baathin : Yang Maha Gaib (Al-Hadiid: 3)
77. al-Waalii : Yang Maha Memerintah (Ar-Ra’d: 11)
78. al-Muta’aalii : Yang Maha Tinggi (Ar-Ra’d: 9)
79. al-Barr : Yang Maha Dermawan (Ath-Thuur: 28)
80. at-Tawwaab : Yang Maha Penerima Taubat (An-Nisaa': 16)
81. al-Muntaqim : Yang Maha Penyiksa (As-Sajdah: 22)
82. al-‘Afuww : Yang Maha Pemaaf (An-Nisaa': 99)
83. ar-Ra’uuf : Yang Maha Pengasih (Al-Baqarah: 207)
84. Maalik al-Mulk : Yang Mempunyai Kerajaan (Aali ‘Imran: 26)
85. Zuljalaal wa al-‘Ikraam : Yang Maha Memiliki Kebesaran serta Kemuliaan (Ar-Rahmaan: 27)
86. al-Muqsith : Yang Maha Adil (An-Nuur: 47)
87. al-Jaami’ : Yang Maha Pengumpul (Sabaa': 26)
88. al-Ghaniyy : Yang Maha Kaya (Al-Baqarah: 267)
89. al-Mughnii : Yang Maha Mencukupi (An-Najm: 48)
90. al-Maani’ : Yang Maha Mencegah (Hadits at-Tirmizi)
91. adh-Dhaarr : Yang Maha Pemberi Derita (Al-An’aam: 17)
92. an-Naafi’ : Yang Maha Pemberi Manfaat (Al-Fath: 11)
93. an-Nuur : Yang Maha Bercahaya (An-Nuur: 35)
94. al-Haadii : Yang Maha Pemberi Petunjuk (Al-Hajj: 54)
95. al-Badii’ : Yang Maha Pencipta (Al-Baqarah: 117)
96. al-Baaqii : Yang Maha Kekal (Thaahaa: 73)
97. al-Waarits : Yang Maha Mewarisi (Al-Hijr: 23)
98. ar-Rasyiid : Yang Maha Pandai (Al-Jin: 10)
99. ash-Shabuur : Yang Maha Sabar

Semoga Bermanfaat…

1 komentar: